Forskalling placeret under samlingerne før udstøbning

Udstøbning af samlinger
CRC JointCast


CRC's gode forankringsegenskaber gør det muligt at opnå fuld forankring af armeringsjern med en indstøbningslængde svarende til kun 5-10 gange armeringsdiameteren. Dette blev i 1995 udnyttet i et nyt byggeri på Aalborg Universitet, hvor fuld bæreevne kunne opnås med kun 100 mm brede samlinger. Samlingerne var placeret midt mellem understøtningerne, og de skulle således klare det maksimale moment. Der blev anvendt massive dæk, med udragende 8 mm jern i top og bund. Systemet blev udviklet specielt til universitetsprojektet af en gruppe under ledelse af Carl Bro. Undervisningsministeriet var bygherre og sponsor for udviklingsprojektet. Systemet blev udviklet yderligere i 1998 i forbindelse med en ny bygning for Aalborg Universitet, således at der også kunne etableres stive samlinger mellem plader og søjler.

CRC JointCast anvendes ofte til reparationer - eksempelvis hvor armeringsjern er blevet skåret over - eller til samlinger der er besværlige, såsom samlinger mellem søjler og fundament eller mellem elementer i bærende vægge. Desuden er materialet anvendt til flere broer.

CRC JointCast sælges som en tørmørtel indeholdende binder, sand og fibre, således at der kun skal tilsættes vand på byggepladsen.
 

Artikel om CRC i internationalt magasin

Læs mere

CRC trappe til skole i Coventry


Læs mere 

Ørestad Plejecenter i København

Læs mere


Ørestadshuset i København

Læs mere


Hjallerup Erhvervspark 1
DK-9320 Hjallerup
Denmark


Phone +45 96473010

info@crc-tech.dk


Sitemap